Binnen De Pomp willen we met ingang van het nieuwe seizoen ook Theater- & Concert-avonden organiseren. Hiermee hopen we ook een plaats te bieden aan de oudere jeugd van 20 - 45 jaar.

Hoewel we enthousiast zijn gaan mailen en bellen konden we op korte termijn nog geen boekingen realiseren. Er is dus besloten om deze avonden pas in 2020 te gaan organiseren.
Jammer dat het niet eerder lukt, maar soms gaan de dingen zoals ze gaan...