In verband met gestaag groeiende aantallen bezoekers is eind 2017 het besluit genomen om te onderzoeken of het mogelijk zou kunnen zijn om De Pomp uit te breiden. Na een jaar van onderzoek, vergunning aanvragen en allerlei andere voorbereidingen zijn we in december 2018 de actie gestart om het benodigde geld bij elkaar te brengen. Dat is wonderlijk goed gelopen en met behulp van een relatief kleine lening is de bouw (caso) in april 2019 gerealiseerd.

Daarna zijn we met man en macht bezig geweest om deze tweede ruimte vorm, kleur en inhoud te geven waarna op 6 en 7 september deze ruimte feestelijk geopend en in gebruik genomen werd.

nieuwbouw 1

En nu verder...

Er zijn best wel plannen en verlangens om De Pomp intensiever te gaan gebruiken, maar dat willen we niet overhaast doen. Daarnaast hebben we wel de verantwoordelijkheid voor goed beheer en daaronder vallen ook de financiën. Er is als eerste nog de lening die terugbetaald moet worden en we realiseren ons ook dat een groter gebouw ook hogere kosten met zich mee brengt. We zijn dankbaar voor de groep vaste giftgevers, maar zouden die ook graag zien groeien omdat het gebouw nu dus groter is.

Wilt u overwegen om De Pomp te ondersteunen

Doneren kan op rekeningnummer NL27 RABO 0301 5207 71 t.n.v. Youth for Christ Altena of gebruik de knop hieronder om te doneren via iDeal.

Wilt u een doorlopende machtiging geven?

Download dan het formulier en stuur het naar ons op. Of stuur een e-mail om een machtigingsformulier aan te vragen en dan sturen wij het via de post naar u op (vergeet niet uw adres door te geven).  


Kleine impressie van de verbouwing

verbouwing pomp dinsdagmiddag verbouwing pomp dinsdagmiddag2

Dinsdag 16 april 2019

schilderen CS6A0691 detail CS6A0723

Donderdag 25 juli 2019

pomp interieur CS6A2097 pomp interieur CS6A2122

Dinsdag 17 september 2019

Meer foto's op Facebook en in het fotoalbum.